Nadzwyczajni Szafarze posługują w parafiach diecezji od 1991 r. Pierwszy kurs przygotowawczy do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej ukończyło 80 mężczyzn. Do roku 2009 w diecezji posługę Nadzwyczajnego Szafarza podjęło ponad 750 mężczyzn. Początkowo szafarze posługiwali w kilkunastu parafiach diecezji, a obecnie służą prawie w każdej parafii.

Głównym zadaniem Nadzwyczajnych Szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej osobom chorym i starszym w każdą niedzielę i święta. Gdy zachodzi potrzeba pomagają kapłanom w swoich parafiach w udzielaniu Komunii Świętej wiernym podczas Mszy Świętej. Ponadto posługę Nadzwyczajnego Szafarza pełnią siostry przełożone wobec potrzebujących sióstr w swoich wspólnotach zakonnych.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej są objęci formacją permanentną. Każdego roku są dla nich organizowane rekolekcje oraz dni skupienia.

Kurs dla kandydatów, którzy pragną podjąć posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej odbywa się co dwa lata.

­