I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; Ew. J 20,19-23

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Z radością Kościół uwielbia dzisiaj Ducha Świętego i zachęca nas wszystkich do medytacji nad wydarzeniem, jakie miało miejsce w pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu Chrystusa. To dzień zesłania Ducha Świętego na Apostołów, to moment objawienia się Kościoła jako dzieła Boga, to czas działania nieopisanej łaski na rzecz budowania jedności z Bogiem, uświęcania i przepowiadania Ewangelii.

Otwórzmy swoje serca na dary Ducha Świętego, którymi Bóg wciąż nas napełnia. A za niewykorzystanie mocy Ducha Świętego w naszym życiu przepraszajmy teraz miłosiernego Boga, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą Ofiarę.

 

Modlitwa wiernych

Obchodząc uroczystość Zesłania Ducha Świętego, zanieśmy do Boga nasze prośby:

1. Za Kościół święty, aby napełniony Duchem Świętym mógł wypełniać wiernie i odważnie apostolską misję.

2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby wierni natchnieniom Ducha Świętego głosili Dobrą Nowinę całemu światu.

3. Za naszą Ojczyznę, aby Duch Święty napełniający ziemię prowadził ją do pełnego rozkwitu.

4. Za misjonarki i misjonarzy, którzy na wzór Apostołów niosą imię Jezusa aż po krańce ziemi, aby z mocą i radością głosili Chrystusowe zbawienie.

5. Za żyjących z dala od swoich rodzin, a zwłaszcza przebywających poza granicami Ojczyzny, aby poprzez częste korzystanie z sakramentów świętych czerpali siły do znoszenia trudów rozłąki z najbliższymi.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy szli przez życie pełni Ducha Świętego, dobrze czyniąc wszystkim.

Boże, który światłem Ducha Świętego napełniasz serca swoich wiernych, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, aby w sercach wszystkich ludzi zapłonął ogień Twojej miłości i odnowił oblicze ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Pouczeni słowem Bożym, umocnieni darami Ducha Świętego, budujemy naszą jedność z Bogiem i ludźmi. Każdego dnia podejmujemy trud otwierania się na Jego natchnienia, aby przez to uświęcać nasze życie i poprzez dobry przykład głosić Chrystusa, umacniając wspólnotę Kościoła. Na ten codzienny wysiłek działania z mocą Ducha Świętego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

Propozycje pieśni:

Na wejście – „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”

Na przygotowanie darów – „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę”

Na komunię – „Jeden chleb”

Na uwielbienie – „Boże, obdarz Kościół swój”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę nasz Kościół święty”

 

 

­